Metakognitiv Terapi

Metakognitiv Terapi

Forestil dig, at du kunne bremse din katastrofetænkning. At du vil kunne stoppe dig selv på vej ud af en negativ tankerække, hvor alting bare bliver mørkere og mere nedslående.

Og forstil dig, at du selv kunne bestemme hvilke tanker, du vil bruge mest tid på.

Metakognitiv terapi er et paradigmeskifte inden for psykologien i forhold til angst og depressions tilstande. Det er slut med at vende vrangen ud på sig selv for at slippe for psykisk mistrivsel. I metakognitiv terapi handler det om at gøre mindre, dvs. minimere tiden vi bruger på at gruble og bekymre os.

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en såkaldt trans-diagnostisk metode, det vil sige, den kan behandle de fleste psykiske lidelser på tværs af enkelte diagnosekriterier.
Det britiske sundhedssystem anbefaler metakognitiv terapi som behandlings metode til generaliseret angst.

I metakognitiv terapi arbejder man med at nedbringe klienternes bekymringer og grublerier. Adrian Wells mener, at årsagen til psykisk mistrivsel såsom angst og depression er, at vi giver vores negative tanker for meget opmærksomhed. Han arbejder med begrebet kognitiv opmærksomhedssyndrom (CAS).

CAS er overdreven opmærksomhed på bekymringer og grublerier (indre fokus), antagelsen er, hvis du minimerer den overdrevne opmærksomhed på dette, vil man kunne afhjælpe psykisk mistrivsel, da CAS ifølge A. Wells hindrer mennesker i at være i psykisk trivsel.
Metakognitiv terapi lærer klienterne at nedbringe deres CAS, samtidig med, at de opnår en kontrol over deres opmærksomhed. Det vil sige, at mennesker med megen CAS (overdreven indre fokus, dvs. fokus på bekymringer – CAS) har en følelse af, at deres tanker er ukontrollerbare. De kan ikke kontrollere, hvor de vil rette deres opmærksomhed. I terapien vil klienterne få redskaber og øvelser til at få kontrol over deres opmærksomhed. Det vil sige, når deres bekymringer dukker op, kan de vælge at skifte deres opmærksomhed fra indre fokus (CAS) til ydre fokus (eks. naturen omkring dem, deres børn osv.), og når denne kontrol over opmærksomhed er lært, så mindskes klienternes CAS og de oplever at deres symptomer på angst, stress og depression minimeres eller helt forsvinder.

Som før nævnt, har Metakognitiv terapi har den grundopfattelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på bekymringer,tanker, frygt og negative følelser. Psykisk mistrivsel opstår, når vi bekymrer os for meget.
Metakognitiv terapi er en skånsom metode, da den tar udgangspunkt i nuet. Dvs du skal ikke sidde og fortælle om traumer, dårlige oplevelser i barndommen osv. dette er ikke nødvendigt i metakognitiv terapi. Psykisk trivsel opnås uden at man “graver” i fortiden.

Ved Metakognitiv terapi opnår man som regel en hurtig lindring og for mange er 8-10 sessioner nok, til at komme i trivsel igen.